Saturday, February 21, 2009

Bidang yang ditawarkan

Universiti


Universiti Malaya (UM)
- CAD/CAM, Faculty of Engineering
- Chemistry Department
- Department of Medicine
- Department of Zoology
- Faculty of Arts
- Faculty of Computer Science & Information Technology
- Faculty of Cultural
- Faculty of Dentistry
- Faculty of Dentistry
- Faculty of Economics
- Faculty of Education
- Faculty of Foundational Science
- Faculty of Languages
- Faculty of Law
- Faculty of Medicine
- Faculty of Syariah
- Faculty of Usulludin
- Institute of Advanced Studies
- Mathematics Department
- Physics Department
- Plasma Research Laboratory
- Universiti Malaya Field Study Center
- Zoology Department
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
- Center for Postgraduate Studies
- Center for General Studies
- Center for Distant Learning
- Computer Center
- Department of Community Health
- Department of History
- Faculty of Allied Health Sciences
- Faculty of Business Management
- Faculty of Development Science
- Faculty of Economy
- Faculty of Education
- Faculty of Engineering
- Faculty of Islamic Studies
- Faculty of Language Studies
- Faculty of Law
- Faculty of Life Sciences
- Faculty of Mathematical Science
- Faculty of Medicine
- Faculty of Physical and Applied Sciences
- Faculty of Science & Natural Resources
- Faculty of Social Sciences & Humanities
- Institute for Environment and Development
- Institute of Malay World Civilizations (ATMA)
- Institut Kajian Malaysia Antarabangsa (IKMAS)
- Medical Campus
- Physics Department
Universiti Sains Malaysia (USM)
- Perak Campus
- Kelantan Campus
- Information Tecnology Centre On-Line
- Network Research Group
- School of Industrial Technology
- School Of Computer Sciences
- School of HBP
- School of Management
Universiti Putra Malaysia (UPM)
- Terengganu Campus
- Department of Biochemistry and Microbiology
- Department of Biology
- Department of Chemistry
- Department of Computer Science
- Department of Environmental Science
- Department of Mathematics
- Department of Physics
- Department of Soil Science
- Faculty of Engineering R&D Home Page
- Faculty of Science and Environmental Studies
- Faculty of Human Ecology
- Jabatan Agronomi & Horticulture
- Sea Turtle Research Unit
- University Conservatoire
- UPM Multimedia City
Universiti Islam Antarabangsa (UIA)
- Kulliyyah of Engineering
- Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
- Skudai Campus
- Kuantan Campus
- Chemistry Department
- Faculty of Built Environment
- Faculty of Chemical and Natural Resource Engineering
- Faculty of Civil Engineering
- Faculty of Computer Science and Information System
- Faculty of Education
- Faculty of Electrical Engineering
- Faculty of Geoinformation Science And Engineering
- Faculty of Management and Human Resource Development
- Faculty of Mechanical Engineering
- Faculty of Science
- Faculty of Surveying
- Information Technology Division
- Centre for Islamic Studies And Social Development
- School Of Graduate Studies
- Tun Hussein Onn Institute of Technology - Batu Pahat
- Malaysian Naval Academy (ALAM)
- Malaysian Military Academy (ATMA)
- SPACE
- International Business School
- Institute Of Software Technology
- Pusat Persediaan Kajian Teknikal ke Jepun (PPKTJ'S SITE)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
- Centre for Research & Consultancy
- Computer Centre
- Department of Academic Affairs
- Entrepreneurial Development Institute
- Quality Management Institute
- School of Accountancy
- School of Economics
- School of Graduate Studies
- School of Information Technology
- School of Languages & Scientific Thinking
- School of Management
- School of Social Development
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
- Arau Campus
- Machang Campus
- Sri Iskandar Campus
- Dungun Campus
- Jengka Campus
- Lendu Campus
- Segamat Campus
- Kuala Menggatal Campus
- Kota Samarahan Campus
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Multimedia (UMM) [ Universiti Telekom (UNITELE) ]
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU)

Universiti Kebangsaan Malaysia

UKM sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti penyelidikannya dalam menjana kekuatan penyelidikan dan kecemerlangan. UKM percaya bahawa kecemerlangan dalam penyelidikan berkait rapat dengan kecemerlangan dalam pendidikan. UKM juga menyedari bahawa terdapat persaingan kuat untuk mendapatkan dana penyelidikan dari pelbagai sumber kerajaan dan bukan kerajaan. Dengan terlaksananya struktur pentadbiran korporat yang utuh, UKM akan terus mengukuhkan dan mengambil peluang daripada program akademik dan penyelidikan serta aktiviti pembangunannya. Pada masa yang sama, UKM sentiasa mencari peluang untuk mengkomersilkan penyelidikannya.

Dalam kerangka institusi UKM, pusat-pusat penyelidikan kecemerlangan seperti Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS), dan Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) telah didirikan khusus bagi melengkapi inisiatif-inisiatif penyelidikan di 11 fakulti di UKM. Beberapa pusat khas seperti Pusat Analisis dan Teknologi Gen (CGAT) di Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) dan Pusat Kejuruteraan Termaju di Fakulti Kejuruteraan telah ditubuhkan atas dasar perkongsian untuk meningkatkan penyelidikan yang strategik demi kepentingan negara. Makmal Interim Institut Genome dan Biologi Molekul Kebangsaan serta Institut Alam Sekitar Malaysia terletak di dalam kampus utama. Semua institut ini membantu ke arah memajukan kerjasama penyelidikan di antara institut-institut di UKM. Rangkaian penyelidikan industri dan projek-projek perundingan yang strategik telah ditubuhkan termasuk:

  • Projek Inkubasi MTDC-UKM
  • Inisiatif Mikroelectronik dan Nanoteknologi Telekom-UKM
  • Pusat Pakar Perubatan UKM
  • Pelbagai perundingan komersil, analisis dan aktiviti latihan untuk industri makanan melalui UNIPEQ
  • Jimah Coal-Fired Power Plant Environmental Impact Assessment Project
  • Kesedaran Awam terhadap Projek Sains dan Teknologi
  • Pelan Industri Induk Selangor
  • Pelan Tindakan Pembangunan ICT Usahawan Bumiputera

Sila layari laman web fakulti untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan penyelidikan yang dijalankan di setiap fakulti.


Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum daripada program penyelidikannya, UKM telah menubuhkan Unit Pengurusan Penyelidikan pada Januari 1995. Unit ini bertindak menghubungkan UKM dengan agensi-agensi dana penyelidikan. Unit ini kemudiannya telah dinamakan semula sebagai Pusat Pengurusan Penyelidikan. Matlamat utama Pusat ini adalah untuk membangun serta meningkatkan keupayaan penyelidikan melalui aktiviti-aktiviti penyelidikan asasi dan gunaan, yang mempunyai kesan secara langsung ke atas pembangunan negara dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini diharapkan dapat menjadikan UKM sebagai pemangkin dinamisme, kecemerlangan dan produktiviti penyelidikan di negara ini. Kini Pusat ini dikembangkan dengan kemasukan Unit Inovasi dan nama barunya ialah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi.

Senarai Penyelidikan Berpotensi Komersil

1. Improved Swivel Arm Mechanism
2. Temporal Bone Holder
3. Multimedia In Education Software On Mathematics
4. Paddy Fluidized Bed Drying (BERNAS)
5. Chitin Chitosan
6. LNR (Liquid Natural Rubber)
7. TPNR (Thermoplastic Natural Rubber)
8. Cilibangi
9. Baja Aerobik
10. Sistem Lampu isyarat Pintar
11. Peranti Kunci Kalis Api
12. Herbal Remopain Film for Ulcer and Wounds
13. Styrylpyrone Deravative (SPD): The Potential Therapy for Breast Cancer
14. Produk Farmasutikal Anti-diabetik
15. Produk Tongkat Ali
16. S-CAD


Insentif Cukai

Insentif Pengurangan Cukai Berganda Perbelanjaan Hasil Menggunakan Perkhidmatan Penyelidikan di UKM

1. Pengenalan
Pusat Pengurusan Penyelidikan telah diiktiraf sebagai satu entiti penyelidikan yang diluluskan di bawah Seksyen 34B, Akta Cukai Pendapatan, 1967. Dengan pengiktirafan ini, syarikat-syarikat yang menyumbang dana penyelidikan ataupun menggunakan perkhidmatan penyelidikan dengan Pusat ini berhak untuk mendapatkan potongan cukai berganda.

2. Definisi Penyelidikan Untuk Tujuan Pengurangan Cukai Berganda
Takrifan untuk 'penyelidikan' dalam konteks ini adalah: "Penyelidikan dan Pembangunan mana-mana kajian yang sistematik atau intensif yang dijalankan dalam bidang sains atau teknologi dengan objektif menggunakan hasil produk daripada kajian atau pembaikan bahan, peranti, produk, penghasilan atau proses-proses lain, tetapi tidak termasuk kawalan mutu atau ujian rutin bahan, peranti, produk atau hasil; kajian dalam sains sosial atau kemanusiaan; pemungutan data rutin; kajian-kajian kecekapan atau kajian pengurusan; dan penyelidikan pasaran atau promosi jualan."

3. Borang Tuntutan
Potongan cukai berganda boleh didapati dengan mengisi satu borang/format 'Tuntutan untuk Potongan Cukai Berganda di atas Perbelanjaan dengan Menggunakan Perkhidmatan Satu Institut /Syarikat Penyelidikan yang Diiktiraf di bawah Seksyen 34B Akta Cukai Pendapatan, 1967'.

4. Bagaimana untuk membuat tuntutan
Potongan cukai berganda boleh dituntut dengan menyerahkan Borang Penyata Cukai Pendapatan kepada Jabatan Cukai Pendapatan bersama-sama dengan borang/format yang siap diisi dan bil pembayaran untuk perkhidmatan R & D.


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM BANGI
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Tel: (603) - 8921 3184
Faks : 603) - 8925 4550
E-mel: drmc@ukm.my
Laman web: http://research.ukm.my

Pusat Pembangunan Akademik

Pusat Pembangunan Akademik (PPA) dibentuk pada 12 Julai 1998 hasil penamaan semula Unit Pengurusan Kualiti (UPK) yang ditubuhkan pada 1 Mac 1997. Sekali gus dengan pembentukan PPA, fungsi dan peranan UPK asal untuk meningkatkan dan menjamin kualiti akademik ke arah menjadikan UKM Pusat Ilmu Terpilih diperluaskan merangkumi aspek perancangan, pembangunan dan penstrukturan strategik, peningkatan profesionalisme akademik dan pembangunan e-pembelajaran. Keempat-empat fungsi pengurusan kualiti, perancangan strategik, latihan akademik dan e-pembelajaran ditangani melalui empat bahagian iaitu Bahagian Pembangunan dan Penstrukturan (dinamakan semula sebagai Bahagian Perancangan Strategik pada tahun 2002), Bahagian Latihan Akademik, Bahagian Penjaminan Kualiti (dinamakan semula sebagai Bahagian Pengurusan Kualiti pada tahun 2003) serta Bahagian e-Pembelajaran.

Pada awal tahun 2008, PPA telah distruktur semula dengan fungsi-fungsi pengurusan kualiti dan perancangan strategik dipindahkan kepada Pusat Perancangan dan Komunikasi Korporat (PPKK), manakala fungsi PPA telah dikembangkan merangkumi aspek perkembangan dan inovasi kurikulum.


*akan disambung

No comments:

Post a Comment